3. Jsme na webu aktivní

Jak bychom se měli chovat na sociálních médiích a stránkách sociálních sítí? Jak přítomnost na Internetu ovlivňuje naše chování a jakou má v této souvislosti každý jednotlivec jako „občan digitálního světa" zodpovědnost?

3.1 Jednáme, reagujeme, vzájemně se ovlivňujeme …

Jakým způsobem se do „aktivit skupiny" zapojujete VY osobně? Komunikují spolu lidé všemi těmito multimediálními kanály stejně?

3.2 Buďte na Internetu sami sebou

Hodnoty: Zásady a normy chování. Individuální názor na to, co je v životě důležité a dobré. Jaké jsou vaše zásady na Internetu? Chováte se na Internetu jinak než mimo něj?

3.3 Buďte aktivní … a zodpovědní!

Na Internetu je důležité mít stále věci pod kontrolou. Máte pod kontrolou to, co na Internetu publikujete, jaké zdroje využíváte a vztahy, které tu navazujete?