6. Umělec v nás

Jste si vědomi toho, že termín „autorská práva" (v angličtině „copyright") znamená, že nemůžete cokoli automaticky okopírovat? Přiznáním autorských práv chráníme práci majitele původního díla a také uznáváme důležitost tvůrčích nápadů a uměleckých projevů v řadě oborů (v umění hudebním, divadelním, výtvarném a v literatuře).

6.1 Co jsou autorská práva?

Není vždy snadné pochopit, kdy je určité dílo autorským zákonem chráněno a jak je možné takto chráněná díla používat legálně. Otestujte si své znalosti na následujících příkladech. Víte, že 47% uživatelů nedokáže s jistotou určit, zda určitý obsah stahují, streamují nebo sdílejí legálně či ne? Dokazuje to, že je uživatele potřeba vzdělávat a informovat ještě důsledněji (Ofcom 2012).

6.2 Jste piráti?

Na Internetu má platit svoboda projevu. Když je něco online, měl bych mít možnost si to stáhnout. Vyznáte se v zákonech na ochranu autorských práv? Zařídili jste si někdy pro své dílo ochranu autorským zákonem? Jak je třeba postupovat? Kde získáte více informací?