Prohlášení

Organizace European Schoolnet (EUN Partnership AISBL) provozuje tyto webové stránky s cílem lépe veřejnost seznamovat se svojí činností. Materiály zveřejněné na těchto stránkách mají pouze informativní charakter.

Naším cílem je poskytovat přesné a aktuální informace. Pokud nás čtenáři upozorní na chyby, vynasnažíme se o jejich nápravu. Za informace zveřejněné na těchto webových stránkách však organizace European Schoolnet nenese právní odpovědnost. 

Publikované informace: 

·   jsou obecné povahy a nezohledňují konkrétní situaci žádné osoby nebo společnosti;

·   nejsou vždy komplexní, přesné, úplné či aktuální;

·   v některých případech souvisejí s informacemi na jiných webových stránkách, které organizace European Schoolnet nemůže kontrolovat nebo za ně nést odpovědnost;

·   nejsou zamýšleny jako rady v oblasti profesní nebo právní (s žádostí o konkrétní pomoc se vždy obracejte na odborníky s příslušnou kvalifikací). 

Organizace European Schoolnet si vyhrazuje právo na základě svého rozhodnutí kdykoli pozastavit publikování určitých sekcí webových stránek, měnit je, upravovat, přidávat nebo odstraňovat. 

Smyslem tohoto prohlášení není snížit odpovědnost organizace European Schoolnet v případech, kdy dojte k porušení povinností stanovených příslušnými zákony v jednotlivých zemích. Organizace se také nemůže v rozporu s těmito zákony ze zodpovědnosti zcela vyvázat.

Vyloučení propagace výrobku

Pokud je v tomto textu zmíněn konkrétní komerční produkt, výrobní postup nebo služba, tedy jejich obchodní název, ochranná známka, výrobce apod., nelze to chápat jako vyjádření či náznak podpory či doporučení ze strany společnosti European Schoolnet. Stanoviska a názory zveřejněné v textu nutně neodpovídají či nevyjadřují oficiální stanoviska společnosti European Schoolnet a nelze je využívat jako propagaci či podporu produktu. 

Vyloučení zodpovědnosti

Za žádný z dokumentů na tomto serveru se společnost European Schoolnet, ani žádný z jejích partnerů na projektech či v sítích a zároveň žádný ze zaměstnanců zmíněných organizací nemůže zaručit, ať již přímo nebo nepřímo, tedy ani poskytnout záruku, že dokument je vhodný pro konkrétní účel. Dále nemůže přijmout právní závazky či zodpovědnost za přesnost, ucelenost nebo užitečnost uvedených informací, produktu či postupu, či potvrdit, že jejich využíváním nedojde k porušování soukromých práv. 

 

Upozornění:  Informace na tomto serveru jsou uloženy v počítačovém systému financovaném společností European Schoolnet. Používání tohoto systému může být z důvodů bezpečnosti počítačů monitorováno. Jakýkoli neoprávněný zásah do systému je zakázán a bude trestán podle platného evropského trestního a občanského práva.