2. Informace nejsou znalosti

„Co vidíte, dostanete" (překlad anglického akronymu WYSIWYG – „What you see is what you get") – ale platí to vždy také o informacích získaných z Internetu? Myslíte kriticky? A měli byste ve své práci používat informace z Internetu?

2.1 Je čas kriticky se zamyslet

Všichni si myslíme, že nás nikdo nepravdivou informací neoblafne. Autoři nejrůznějších podvrhů se však stále zdokonalují a my nutně nejsme čím dál chytřejší. Uvědomte si, kolikrát se vám otevře okno s oznámením, že jste právě vy byli vybráni nebo vyhráli první cenu?

2.2 Nástroje důvěryhodného internetového novináře

Oblíbený způsob, jak mohou občané podávat ostatním aktuální zprávy o událostech ve svém okolí, představují blogy. Dokonce i děti a mladí lidé mají možnost ovlivnit názor veřejnosti. Zamyslete se teď, jaké možnosti má internetový novinář v porovnání se svým kolegou, který pracuje pro jiná média. A jak je to obráceně? Je něco, co neinternetový novinář udělat může, ale internetový ne? (Přemýšlejte např. o autorských právech, ověřování kvality, šíření informací…)

2.3 Než cokoli zveřejníte, přemýšlejte

Svoboda projevu: Člověk má právo ústně, písemně i jinými komunikačními kanály svobodně vyjadřovat své myšlenky a názory, pokud nepoškozuje osobnost a/nebo pověst jiného člověka zveřejňováním nepravdivých či zavádějících informací.