Stejně jako Web podle nás vytvořili mladí lidé pro mladé lidi, navrhli Pedagogickou příručku Webu podle nás učitelé pro učitele z celé Evropy i mimo ni. V plánech lekcí najdete nápady a aktivity, jejichž cílem je povzbudit mladé lidi, aby rozvíjeli své tvůrčí a kritické myšlení, což budou v budoucnu nezbytně potřebovat, budou-li chtít svůj život smysluplně naplnit. 

Příručka pomáhá učitelům začlenit do výuky problémy související s činností mladých lidí na Internetu. Děje se tak prostřednictvím plánů interaktivních lekcí a pracovních listů, které jsou provázány s národním rámcem kompetencí. Témata a cíle jednotlivých aktivit jsou jasně popsány v rejstříku, což práci s nimi usnadňuje.

 

Při práci s těmito materiály studenti:

  • lépe pochopí obtíže i výhody spojené s Internetem
  • a osvojí si dovednosti potřebné pro svůj budoucí život a práci.
 

 

Všechny plány hodin odpovídají evropskému rámci e-kompetencí, který pomáhá stanovit a popsat kompetence v oblasti ICT podle evropského rámce kvalifikací a nastiňuje metodické možnosti. Na adresu infowww@eun.org nám můžete zasílat vlastní plány hodin a jiné materiály.

 

Najděte si osvětové centrum ve své zemi