Ochrana soukromí

Na portálu „Web podle nás" společnosti European Schoolnet velmi dbáme na ochranu soukromí uživatelů. Naším cílem je poskytnout zabezpečené a bezpečné prostředí široké veřejnosti, zejména pak rodičům, učitelům, vedoucím mládeže, sociálním pracovníkům, dětem, mladým lidem a také odborníkům a organizacím zaměřeným na internetovou bezpečnost. V následujícím prohlášení shrnujeme zásady, kterými se na portálu „Web podle nás" řídíme při shromaždování, spravování a využívání údajů poskytovaných uživateli. Pokud portál „Web podle nás" využíváte, potvrzujete, že jste tato pravidla četli a považujete je za závazná.

Shromažďování informací

Anonymní agregované statistické údaje jsou vyhodnocovány každý měsíc za účelem monitoringu aktivity uživatelů na portálu.

Poštovní adresa: 

Web We Want project

European Schoolnet 

61 rue de Trèves 

B-1040 Brussels 

Telephone: (32) 2 790 7575 

Fax: (32) 2 790 7585

Využívání shromážděných informací

Agregované statistické údaje jsou shromažďovány pravidelně a týkají se mimo jiné počtu uživatelů za určité období, počtu navštívených stránek a doby strávené na stránkách. Údaje jsou každý měsíc zveřejňovány v interní zprávě.

Společnost European Schoolnet údaje za žádných okolností neposkytne pro marketingové účely.

Informace jako jsou např. IP adresa uživatele, poskytovatel internetové služby (ISP), webový prohlížeč, operační systém, přibližný počet využití, zdroj návštěvy a podobné typy údajů, které si vymění počítač uživatele a server společnosti European Schoolnet jsou shromažďovány v agregované podobě a neexistuje způsob, jak tato data přiřadit k účtu konkrétního uživatele. Informace mají k dispozici pouze administrátoři systému na portálu European Schoolnet a využívají je pro zajištění nejširší možné kompatibility a konektivity mezi uživateli a portálem „Web podle nás".

Doba schraňování údajů

Data zaslaná na infowww@eun.org budou uchovávána společností European Schoolnet maximálně po dobu 3 let.

Bezpečnost stránek

Společnost European Schoolnet zavedla a dále uplatňují vhodná technická a manažerská opatření, aby veškeré osobní informace ochránila před ztrátou, poškozením, zkreslením nebo vymazáním.

Změny pravidel ochrany soukromí

Všechny případné změny pravidel ochrany soukromí budou zveřejněny na těchto stránkách, jakmile vstoupí v platnost. Máte-li ohledně naších zásad ochrany soukromí jakékoli dotazy, kontaktujte nás kdykoli na adrese infowww@eun.org

Kontakt na tým portálu „Web podle nás"

The Web We Want Team is based in Brussels, Belgium. 

European Schoolnet 

Rue de Trèves 61 

1040 Brussels 

Belgium

Telephone: (32) 2 790 7575 

Fax: (32) 2 790 7585

Email: infowww@eun.org