1. Moje práva a povinnosti na Internetu

Máte právo vystupovat anonymně, ale cokoli zveřejníte, může být a bude použito proti vám! Nebo možná také ne…Jaká jsou vaše práva a povinnosti podle smluvních podmínek zveřejněných na webových stránkách?

1.1 Poznejte svá práva a povinnosti

Určité právo chrání jedince nebo skupiny před nespravedlivým zacházením a každému umožňuje, aby mohl ve společnosti aktivně a naplno rozvíjet své kladné stránky. V právu jsou zahrnuty i povinnosti, které má každý jedinec či skupina vůči ostatním, a také úcta k sobě a k druhým. Na základě práva vznikají morální a právní závazky, které musí státy i jednotlivci dodržovat.

1.2 Tvrdý oříšek: smluvní podmínky

Určitě jste už někdy na webové stránce zaškrtli příslušné políčko a souhlasili tak s uvedenými smluvními podmínkami. Víte ale, k čemu přesně se zavazujete?

1.3 Když jsou vaše práva porušována …

Existuje mnoho způsobů, jak mohou být vaše práva na Internetu porušena nebo omezena. Někdy jde o nedodržování netikety nebo běžně uznávaných pravidel etického chování na webu, jindy o porušení zákona, které může vést až k trestnímu stíhání.