4. Vytvářejte si svoji online identitu

Čím více v digitální světě vstupujeme do interakce s ostatními, tím větší digitální stopu zanecháváme! Seznamte se podrobnějši s internetovou etiketou a se způsoby, jak svoji pověst v tomto prostoru chránit. Jen na vás záleží, co zveřejníte. Vytváříte však o sobě pozitivní nebo negativní obraz?

4.1 Present yourself to the world

Pokud jste aktivní na webu, vytváříte si zde podobně jako v reálném světě svoji online identitu. Informace, které o vás ostatní na webu najdou, vás mohou ukazovat ve špatném světle. Mnoho z nich může být samozřejmě vytrženo z kontextu.

4.2 Kým vším jste

Vaše identita není neměnný stav. Nejen že se může v průběhu života měnit, ale jeden člověk může mít více identit podle toho, v jakém prostředí se pohybuje. Dokážete popsat různé identity, které v následujících situacích přijímáte?

4.3 Pravdu a nic než pravdu?

Při vytváření online identity se často ptáme, jestli musíme vždy uvádět přesné informace o tom, kdo jsme. Kde je hranice mezi záměrnou ochranou údajů a vytvářením „klamné identity"?