7. Pro učitele

Smyslem „Pedagogické příručky Webu podle nás" je nabídnout pomoc učitelům, rodičům a pedagogům z řad vrstevníků, kteří mladé lidi provázejí aktivitami předkládanými na „Webu podle nás", ať již jsou zaměřeny na prozkoumávání Internetu či vedou k zamyšlení nad ním. Příručka vznikla na základě evropského kompetenčního rámce, který byl v eTwinningu přijat v roce 2014 jako pomůcka pro jeho zavádění do všech předmětů kurikula.      

Uvítáme vaše nápady, plány a materiály. Zasílejte je prosím na adresu infowww@eun.org.