Σχετικά με το Web We Want

Για πολλούς νέους ανθρώπους στις αρχές του 21ου αιώνα, η διαδικτυακή τους προσωπικότητα, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και δραστηριότητες είναι εξίσου σημαντικές με τη ζωή τους στον πραγματικό κόσμο. Οι εκπαιδευτικοί, συνεπώς, οφείλουν να αναγνωρίσουν το γεγονός αυτό και να βοηθήσουν τους νέους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι διαδικτυακές τεχνολογίες και τα κοινωνικά μέσα για να αναπτύξουν βασικές ικανότητες – και, πρωτίστως, να γίνουν σκεπτόμενοι και υπεύθυνοι πολίτες.

Το Web We Want, το οποίο ξεκίνησε την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου τον Φεβρουάριο του 2013 από το δίκτυο Insafe*, επιδιώκει ακριβώς αυτό. Καθώς δημιουργήθηκε από νέους για νέους, το βιβλίο επιζητά να διερευνήσει δικαιώματα και υποχρεώσεις και να ενθαρρύνει την περίσκεψη σχετικά με τη δική τους συμπεριφορά αλλά και των συνομηλίκων τους.

Όπως ακριβώς το Web We Want αναπτύχθηκε από νέους για νέους, τα μαθήματα στο εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς του Web We Want σχεδιάστηκαν από εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικούς εντός και εκτός της Ευρώπης. Τα σχέδια μαθημάτων προτείνουν ιδέες και δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη δημιουργικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στους νέους, εφόδια ουσιώδηγια μια γεμάτη ζωή στον κόσμο του αύριο.

Όλα τα σχέδια μαθημάτων ευθυγραμμίζονται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Επάρκεια (e-Competence), το οποίο βοηθάει στην επισήμανση και περιγραφή ικανοτήτων σχετικών με τις ΤΠΕ σύμφωνα με την προσέγγιση που προτείνει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και σκιαγραφεί τις μεθοδολογικές επιλογές πίσω από αυτό. Επικοινωνήστε μαζί μας με τις δικές σας προτάσεις για σχέδια μαθημάτων και πόρους στο  infowww@eun.org.

Σχετικά με το Insafe

Το Insafe είναι το Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για Ασφαλές Διαδίκτυο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δίκτυο αποτελείται από εθνικά κέντρα ενημέρωσης, γραμμές βοήθειας και επιτροπές νέων από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από την Ισλανδία, τη Νορβηγία, τη Ρωσία και τη Σερβία. Την ευθύνη του συντονισμού του έχει το European Schoolnet. Το Insafe επιδιώκει να θωρακίσει τους χρήστες ώστε να ωφεληθούν από τις θετικές πτυχές του διαδικτύου, ενώ ταυτόχρονα να αποφεύγουν τυχόν κινδύνους. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο www.betterinternetforkids.eu ή επικοινωνήστε στο bik-info@eun.org.

 

Βρειτε ενα κεντρο ενημερωσης στη χωρα σας