3. Συμμετέχοντας στο Διαδίκτυο

Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα κοινωνικά μέσα και στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης; Πώς αλλάζει η συμπεριφορά και η ευθύνη κάθε ατόμου όταν βρίσκεται συνδεδεμένο στο διαδίκτυο ως ψηφιακός πολίτης (digizen);

3.1 Δρώντας, αντιδρώντας, αλληλεπιδρώντας...

Πώς ΕΣΥ συμμετέχεις στις «δραστηριότητες μιας ομάδας»; Οι άνθρωποι επικοινωνούν με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα διαφορετικά μέσα; Έχεις βρεθεί σε κατάσταση εντός Διαδικτύου όπου το μήνυμά σου παρερμηνεύθηκε;

3.2 Να είσαι ο εαυτός σου στο Διαδίκτυο

Οι αξίες είναι αρχές ή πρότυπα συμπεριφοράς∙ η κρίση ενός ατόμου για το τι είναι σημαντικό στη ζωή. Ποιες είναι οι διαδικτυακές αξίες σου; Έχεις ενεργήσει διαφορετικά εντός απ' ότι εκτός Διαδικτύου;

3.3 Συμμετέχοντας με πρόληψη… και υπευθυνότητα!

Το να διατηρείς τον έλεγχο στο Διαδίκτυο είναι σημαντικό. Έχεις τον έλεγχο του περιεχομένου που δημιουργείς και χρησιμοποιείς καθώς και των σχέσεων στις οποίες συμμετέχεις;