Σημείωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας

Με εξαίρεση την περίπτωση όπου ρητά ορίζεται αλλιώς, επιτρέπεται η ελεύθερη αναπαραγωγή, διανομή και χρήση για μη εμπορικούς, επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς των πληροφοριών του παρόντος ιστότοπου, υπό τον όρο ότι γίνεται μνεία στην πηγή. Τα επιμέρους κείμενα στον διακομιστή αυτόν ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικούς όρους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, γεγονός που θα δηλώνεται στα εν λόγω κείμενα. Όπου απαιτείται προηγούμενη άδεια για την αναπαραγωγή των πληροφοριών, ανάλογη άδεια θα ακυρώνει την προαναφερθείσα γενική άδεια και θα επισημαίνει ρητά τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Ορισμένο περιεχόμενο, εικόνες και/ή φωτογραφίες στον ιστότοπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας, όπως υποδεικνύεται.

Η αντιγραφή ή μεταφόρτωση ανάλογου περιεχομένου, εικόνων και/ή φωτογραφιών δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ορισμένες εικόνες όπου αποτυπώνονται πραγματικά πρόσωπα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως στοιχεία σχεδιασμού και δεν σχετίζονται ουδόλως με το European Schoolnet.