Σχέδια μαθημάτων

Όπως ακριβώς το The Web We Want αναπτύχθηκε από νέους για νέους, τα μαθήματα στο εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς του Web We Want σχεδιάστηκαν από εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικούς εντός και εκτός της Ευρώπης. Τα σχέδια μαθημάτων προτείνουν ιδέες και δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη δημιουργικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στους νέους, εφόδια ουσιώδη για μια γεμάτη ζωή στον κόσμο του αύριο.

Το εν λόγω εγχειρίδιο βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους ζητήματα συναφή με τις διαδικτυακές δραστηριότητες των νέων, μέσω διαδραστικών σχεδίων μαθημάτων και φύλλων εργασίας που συνδέονται με τα εθνικά πλαίσια προσόντων. Τα θέματα και οι στόχοι κάθε δραστηριότητας παρουσιάζονται σε ένα συγκεντρωτικό κατάλογο για ευκολία χρήσης.

Χρησιμοποιώντας τα υλικά, οι μαθητές:

  • Κατανοούν καλύτερα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που εγείρει το διαδίκτυο και
  • Αποκτούν δεξιότητες αναγκαίες για τη μελλοντική τους ζωή και καριέρα.

 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μου στο διαδίκτυο

Προθέρμανση

Βασικά WWW δικαιώματα

δικαιώματα εναντίων ευθυνών

Δυο όψεις του ίδιου νομίσματος Ι

Δυο όψεις του ίδιου νομίσματος ΙΙ

Η πληροφορία δεν είναι γνώση

Μπες, δημιούργησε και μοιράσου υπεύθυνα

Αναλύωντας εικόνες

Συμμετοχή στον παγκόσμιο ιστό

Ας πάμε για ψώνια

Μαθαίνωντας Μαθηματικά

Συμπεριφερόμαστε κατάλληλα

Διαμορφώστε την ταυτότητά σας

Η πραγματική μου ταυτότητα

Έχουμε πολλαπλή ταυτότητα;

Ιδιωτική ζωή: το πολυτιμότερο αγαθό μου

Δεν μπορείς να λες τα πάντα σε όλους

PrivaSee

Σε βλέπω...

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μου» και «Ο καλλιτέχνης μέσα σου

Προστατεύωντας ότι ανήκει σε εσένα

RAP IT UP

Ο καλλιτέχνης μέσα σου

 

Όλα τα σχέδια μαθημάτων ευθυγραμμίζονται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Επάρκεια (e-Competence), το οποίο βοηθάει στην επισήμανση και περιγραφή ικανοτήτων σχετικών με τις ΤΠΕ σύμφωνα με την προσέγγιση που προτείνει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και σκιαγραφεί τις μεθοδολογικές επιλογές πίσω1 από αυτό.

Επικοινωνήστε μαζί μας με τις δικές σας προτάσεις για σχέδια μαθημάτων και πόρους στο infowww@eun.org.

Βρειτε ενα κεντρο ενημερωσης στη χωρα σας