Πολιτική ιδιωτικότητας

Η διαδικτυακή πύλη Web We Want του European Schoolnet δεσμεύεται υπέρ της ιδιωτικότητας των χρηστών της. Πρόθεσή μας είναι να παρέχουμε ένα ασφαλές και σίγουρο περιβάλλον για το ευρύ κοινό και ειδικότερα τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους νέους ηγέτες, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τα παιδιά και τους νέους, καθώς και για τους ειδικούς στην ασφάλεια στο διαδίκτυο και τους οργανισμούς. Η παρακάτω δήλωση συνοψίζει τις πολιτικές υπό τις οποίες η πύλη του Web We Want συλλέγει, διαχειρίζεται και χρησιμοποιεί τα δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες. Χρήση της πύλης Web We Want συνεπάγεται αυτόματα ότι έχετε διαβάσει τις πολιτικές αυτές και συμφωνείτε να τις τηρήσετε.

Συγκέντρωση πληροφοριών

Ανώνυμα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία συλλέγονται σε μηνιαία βάση για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών στην πύλη.

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Web We Want project

European Schoolnet 

61 rue de Trèves 

B-1040 Brussels 

Telephone: (32) 2 790 7575 

Fax: (32) 2 790 7585

Χρήση των συγκεντρωθέντων πληροφοριών

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία συλλέγονται τακτικά και περιλαμβάνουν, χωρίς όμως να περιορίζονται στα δεδομένα αυτά, τον αριθμό των χρηστών σε δεδομένη χρονική περίοδο, τον αριθμό των σελίδων που επισκέφτηκαν και την ώρα που αφιέρωσαν σε κάθε σελίδα. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση σε εσωτερική έκθεση.

Το European Schoolnet δεν θα αποκαλύψει οποιοδήποτε δεδομένο για σκοπούς άμεσης προώθησης.

Πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP του χρήστη, ο πάροχος υπηρεσιών ίντερνετ (ISP), ο web browser, το λειτουργικό σύστημα, οι φορές χρήσης κατά προσέγγιση και άλλα παρεμφερή δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ του υπολογιστή του χρήστη και των διακομιστών του European Schoolnet συλλέγονται σε συγκεντρωτική βάση, χωρίς να υπάρχει τρόπος σύνδεσης των εν λόγω πληροφοριών με κάποιον συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη. Πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές έχουν μόνο οι διαχειριστές του συστήματος εντός της πύλης του European Schoolnet που τις χρησιμοποιούν για να διασφαλίσουν την ευρύτερη δυνατόν συμβατότητα και συνδεσιμότητα μεταξύ των χρηστών και της πύλης Web We Want.

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων

Το European Schoolnet διατηρεί τα δεδομένα που αποστέλλονται στο infowww@eun.org για μια μέγιστη περίοδο 3 ετών.

Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου

Το European Schoolnet έχει εφαρμόσει και εξακολουθεί να διατηρεί κατάλληλα τεχνικά και διοικητικά μέτρα ώστε να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και να αποτραπεί τυχόν απώλεια, ζημιά, παραποίηση ή διαγραφή τους.

Αλλαγές στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής ιδιωτικότητας

Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας, χωρίς εξαίρεση, θα αναρτάται εδώ μόλις οι αλλαγές αυτές τίθενται σε ισχύ. Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ενδοιασμό αναφορικά με την παρούσα πολιτική, οποιαδήποτε στιγμή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο infowww@eun.org

Επικοινωνία με την Ομάδα του Web We Want

The Web We Want Team is based in Brussels, Belgium. 

European Schoolnet 

Rue de Trèves 61 

1040 Brussels 

Belgium

Telephone: (32) 2 790 7575 

Fax: (32) 2 790 7585

Email: infowww@eun.org