8. φύλλα εργασίας & λύσεις

Εδώ θα βρείτε κάποια κριτήρια αξιολόγησης και φύλλα εργασίας για να ελέγξετε τις γνώσεις σας ή να ζητήσετε από τους μαθητές σας να ελέγξουν τις δικές τους. Τα περισσότερα φύλλα εργασίας συνδέονται με σχέδια μαθήματος, όπως επισημαίνεται στο Εγχειρίδιο του Web We Want για εκπαιδευτικούς

Επίσης, σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε λύσεις σε ορισμένες από τις δραστηριότητες που περιέχονται στο έντυπο Web We Want.