1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μου στο Διαδίκτυο

Έχετε το δικαίωμα να διαφυλάσσετε την ιδιωτικότητά σας, αλλά ό,τι αναρτήσετε μπορεί και θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σας! Αλλά μπορεί και όχι… Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους όρους και τις συνθήκες των ιστότοπων;

1.1 Μάθε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου

Το δικαίωμα προστατεύει τα άτομα ή τις ομάδες από την αδικία∙ είναι μια ευθύνη που κάθε άτομο ή ομάδα έχει απέναντι στους άλλους και αφορά στον αυτοσεβασμό μας και το σεβασμό απέναντι στους άλλους. Μάθε περισσότερα για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου...

1.2 Όροι και προϋποθέσεις

... η απόλυτη πρόκληση! Αναμφίβολα έχεις στο παρελθόν "τσεκάρει" το κουτάκι για να αποδεχθείς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης μιας ιστοσελίδας. Αλλά ξέρεις πραγματικά σε τι συμφωνείς;

1.3 Όταν τα δικαιώματά σου δε γίνονται σεβαστά ...

Στο Διαδίκτυο τα δικαιώματά σου μπορεί να παραβιαστούν ή καταπατηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αν και μερικές φορές αυτό σχετίζεται με τον κώδικα ορθής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (στη διεθνή βιβλιογραφία: netiquette) ή την αναμενόμενη ηθική διαδικτυακή συμπεριφορά, άλλες φορές πιθανόν να πρόκειται για παραβίαση του νόμου, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε δικαστική δίωξη.