7. Για εκπαιδευτικούς

Το εγχειρίδιοWeb We Want για παιδαγωγούς υποστηρίζει εκπαιδευτικούς, γονείς και εκπαιδευτές ενηλίκων ενόσω καθοδηγούν νέους μέσω των δραστηριοτήτων διερεύνησης και στοχασμού που προτείνονται στοWeb We Want. Αναπτύχθηκε γύρω από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ικανότητες που υιοθετήθηκε από το eTwinning το 2014, ως μέσο διευκόλυνσης της ενσωμάτωσής του στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα.      

Οι ιδέες, τα σχέδια μαθήματος και οι πόροι σας είναι ευπρόσδεκτοι. Παρακαλούμε, να αποσταλούν στο infowww@eun.org.