Felelősségi nyilatkozat

A European Schoolnet (EUN Partnership AISBL) programjai népszerűsítése céljából üzemelteti ezt a honlapot. A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak.

Célunk naprakész és pontos információkat szolgáltatni. Amennyiben valamely információk helytelensége a tudomásunkra jut, törekszünk a hiba kijavítására. A European Schoolnet ugyanakkor semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a honlapon található információkkal kapcsolatban.

A honlapon található információk:

·  Általános jellegűek, és nem vonatkoznak egyetlen természetes vagy jogi személy konkrét helyzetére sem

·  Nem feltétlenül teljeskörűek, pontosak, átfogó jellegűek vagy naprakészek

·  Esetenként olyan külső honlapokra irányítanak tovább, melyek felett a European Schoolnet nem rendelkezik ellenőrzési joggal, és melyeket illetően a European Schoolnet semmiféle felelősséget nem vállal

· Nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (amennyiben ilyen jellegű tanácsokra van szüksége, kérjük, minden esetben forduljon megfelelően képzett szakemberekhez)

A European Schoolnet fenntartja magának a jogot, hogy a honlap bármely részét bármikor saját belátása szerint felfüggessze, megváltoztassa, módosítsa, eltávolítsa, vagy új részekkel kiegészítse.

E felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy a hatályos nemzeti jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza a European Schoolnet felelősségét vagy, hogy kizárja annak felelősségét olyan ügyekben, melyekért az említett jogszabályok értelmében felelősségre vonható.

Támogatási nyilatkozat

Az ezen a weboldalon konkrét kereskedelmi termékekre, folyamatokra vagy szolgáltatásokra való utalás azok márkanevének, védjegyének, gyártójának vagy egyéb jellemzőjének megnevezése által nem feltétlenül jelenti vagy hordozza magában a European Schoolnetnek a kérdéses kereskedelmi termékekre, folyamatokra vagy szolgáltatásokra vonatkozó támogatását vagy ajánlását. A weboldalon elérhető anyagok szerzőinek nézetei és véleményei nem feltétlenül egyeznek meg a European Schoolnet nézeteivel, és ezeket tilos reklám- vagy terméktámogatási célokra felhasználni.

Felelősségi nyilatkozat

Az ezen a szerveren elérhető dokumentumok tekintetében – beleértve a meghatározott célokra való alkalmasságukat is – sem a European Schoolnet, sem annak projekt- és hálózati partnerei, vagy ezek alkalmazottai nem vállalnak semmilyen kifejezett vagy beleértődő jótállást. A fent megnevezett felek emellett nem vállalnak semmilyen jogi kötelezettséget vagy felelősséget bármilyen ismertetett információ vagy folyamat pontossága, teljessége vagy hasznossága tekintetében, továbbá nem állítják, hogy ezek felhasználása nem sérthet esetleg harmadik felek által személyesen birtokolt jogokat.

 

Figyelmeztetés:  Az erről a szerverről származó információkat a European Schoolnet által finanszírozott számítógépes rendszeren tárolják. Ennek a rendszernek a használatát számítógépes biztonsági okokból felügyelet alatt tarthatják. Az ehhez a rendszerhez való bármilyen illetéktelen hozzáférés tilos, és a vonatkozó európai törvényeknek megfelelően büntető- vagy polgárjogi szankciókat vonhat maga után.