Over het Web We Want

Voor vele jongeren in het begin van deze 21e eeuw zijn persoonlijkheid, sociale interactie en activiteiten online even belangrijk als hun leven in de echte, fysieke wereld. Leerkrachten moeten zich hiervan bewust zijn en jongeren helpen om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die online technologieën en sociale media bieden om sleutelcompetenties te ontwikkelen – en, belangrijker nog, kritische en verantwoordelijke burgers te worden.

Dit was precies het doel van The Web We Want, dat op Safer Internet Day in februari 2013 werd gelanceerd door het the Insafe-netwerk*. Het boek, dat werd gemaakt door jongeren voor jongeren, wil inzicht bieden in rechten en plichten en wil jongeren aanzetten om na te denken over het gedrag van hun leeftijdsgenoten.

Net zoals het Web We Want werd ontwikkeld door jongeren voor jongeren, werden de lessen in het Web We Want handboek voor opvoeders ontwikkeld door leerkrachten voor leerkrachten in heel Europa en daarbuiten. In de lesplannen vinden leerkrachten ideeën en activiteiten die jongeren stimuleren om creatieve en kritische reflectievaardigheden te ontwikkelen die essentieel zijn voor een succesvol leven in de wereld van morgen.

Alle lesplannen zijn afgestemd op het Europese e-Competentiekader, dat ICT-gerelateerde competenties identificeert en beschrijft volgens de principes van het Europese Kwalificatiekader en de achterliggende1 methodologische keuzes ervan verduidelijkt. U kunt uw eigen lesplannen en materialen met ons delen via  infowww@eun.org.

Over Insafe

Insafe is het Europese Safer Internet Awareness Raising Network dat mee wordt gefinancierd door de Europese Commissie en dat mensen bewust wil maken van een veilig gebruik van het internet. Het netwerk bestaat uit verschillende nationale informatiecentra, hulplijnen en panels van jongeren uit de hele Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Rusland en Servië en wordt gecoördineerd door European Schoolnet. Insafe wil gebruikers tools aanreiken om de positieve aspecten van het internet maximaal te benutten en tegelijk mogelijke valkuilen te ontwijken. Voor meer informatie kunt u terecht op www.betterinternetforkids.eu of neemt u contact op met bik-info@eun.org .

 

VIND EEN INFORMATIECENTRUM IN UW LAND