Verklaring inzake auteursrechten

Tenzij anders vermeld, kan de informatie op deze website kosteloos worden gereproduceerd, verdeeld en gebruikt voor niet-commerciële, wetenschappelijke en educatieve doeleinden op voorwaarde dat de bron wordt vermeld. Voor individuele documenten op deze server kunnen afzonderlijke auteursrechtelijke voorwaarden gelden. Deze zullen in het betrokken document worden vermeld. Wanneer een voorafgaande toelating moet worden verkregen voor het reproduceren van informatie, heeft deze toelating voorrang op de bovengenoemde algemene toelating en zal ze elke mogelijke beperking van het gebruik duidelijk vermelden.

Bepaalde inhoud, afbeeldingen en/of foto's op deze website zijn de auteursrechtelijke eigendom van een derde partij en worden met toestemming onder licentie gebruikt, zoals aangegeven.

Dergelijke inhoud, afbeeldingen en/of foto's mogen niet worden gekopieerd of gedownload zonder toelating van de eigenaar van het auteursrecht.  

Sommige afbeeldingen waarop echte mensen worden getoond, worden enkel gebruikt als ontwerpelementen en de mensen die worden afgebeeld zijn op geen enkele manier verbonden met European Schoolnet.