Privacybeleid

De Web We Want portal van European Schoolnet stelt zich tot doel om de privacy van zijn gebruikers te respecteren. Het is onze bedoeling om een beveiligde en veilige omgeving te bieden aan het grote publiek, en in het bijzonder aan ouders, leerkrachten, jeugdleiders, maatschappelijk werkers, kinderen en jongeren alsook aan organisaties en personen die gespecialiseerd zijn in internetveiligheid. De volgende verklaring weerspiegelt het beleid dat de Web We Want portal hanteert om door gebruikers verschafte informatie te verzamelen, beheren en gebruiken. Door de Web We Want portal te gebruiken, verklaart u dat u dit beleid hebt gelezen en ermee instemt.

Verzameling van informatie

Maandelijks worden er anonieme gegroepeerde statistische gegevens verzameld voor de opvolging van de gebruikersactiviteit op de portal.

Postadres:

Web We Want project

European Schoolnet 

61 rue de Trèves 

B-1040 Brussels 

Telephone: (32) 2 790 7575 

Fax: (32) 2 790 7585

Gebruik van verzamelde informatie

Er worden regelmatig gegroepeerde statistische gegevens verzameld, waaronder, maar niet beperkt tot, het aantal gebruikers tijdens een specifieke periode, het aantal pagina's dat werd bekeken en de tijd die de gebruikers op de pagina's doorbrachten. Deze gegevens worden maandelijks gepubliceerd in een intern rapport.

European Schoolnet zal in geen geval welke gegevens dan ook verspreiden voor direct marketing doeleinden.

Informatie zoals het IP-adres van de gebruiker, de internet service provider (ISP), web browser, besturingssysteem, geraamde gebruikstijd, site van waar wordt doorverwezen en vergelijkbare gegevens die tussen de computer van een gebruiker en de servers van European Schoolnet worden uitgewisseld, worden gegroepeerd verzameld en er bestaat geen manier om deze informatie aan een specifieke gebruikersaccount te koppelen. Deze informatie is enkel toegankelijk voor de systeembeheerders van de European Schoolnet portal en wordt gebruikt om de grootst mogelijke compatibiliteit en connectiviteit tussen gebruikers en de Web We Want portal te waarborgen.

Duur van de gegevensopslag

Gegevens ingeleverd bij infowww@eun.org worden maximaal 3 jaar bewaard door European Schoolnet.

Beveiliging van de site

European Schoolnet heeft de nodige technische en beheersmaatregelen getroffen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, beschadiging, aantasting of verwijdering en blijft deze maatregelen voortdurend up-to-date houden.

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Alle eventuele wijzigingen die aan dit privacybeleid worden aangebracht, zullen hier worden bekendgemaakt zodra ze van kracht worden. Met vragen of bekommernissen over dit privacybeleid kunt u altijd terecht op infowww@eun.org

Contactgegevens van het Web We Want Team  

Web We Want 

European Schoolnet 

Rue de Trèves 61 

1040 Brussels 

Belgium

Telephone: (32) 2 790 7575 

Fax: (32) 2 790 7585

Email: infowww@eun.org