4. Geef vorm aan je identiteit

Hoe actiever we zijn in de digitale wereld, hoe groter onze digitale voetafdruk wordt! Leer meer over online ethiek en over hoe je je online reputatie kunt veiligstellen. Wat je online post kies je helemaal zelf, maar creëer je daarmee een positief of een negatief beeld van jezelf?

4.1 Stel jezelf voor aan de wereld

Net zoals in de offline wereld ontwikkel je een online identiteit wanneer je actief bent op het web. De informatie die anderen op het web kunnen vinden, kan jou op een verkeerde manier weergeven. Natuurlijk kan veel van deze informatie uit de context gehaald zijn.

4.2 Me, myself and I

Je identiteit is geen vaste toestand; niet alleen kan zij in de loop der tijd veranderen, maar één persoon kan er ook meerdere identiteiten op nahouden, afhankelijk van de context waarin hij/zij zich bevindt. Kun je de verschillende identiteiten beschrijven die jij zou kunnen aannemen in de volgende situaties?

4.3 De waarheid en niets anders dan de waarheid?

Bij het vormen van online identiteiten doet zich vaak de vraag voor of we altijd accurate informatie moeten geven over wie we zijn. Waar trekken we de lijn tussen bewust vorm geven aan onze identiteit en "identiteitsbedrog"?