3. Gdy działasz w sieci

Jak powinniśmy się zachowywać w mediach i na portalach społecznościowych? W jaki sposób przebywanie w internecie modyfikuje zachowania i odpowiedzialność poszczególnych osób jako obywateli (cyfrowych obywateli)?

3.1 Akcja, reakcja, interakcja...

W jaki sposób TY uczestniczysz w „działaniach grupy"? Czy ludzie komunikują się w taki sam sposób, korzystając z każdego z pokazanych mediów?

3.2 Ach, sobą być... w internecine

Wartości: Zasady lub normy zachowania. To co według kogoś jest ważne w życiu. Jakimi wartościami kierujesz się w czasie korzystania z internetu? Czy zachowujesz się w sieci inaczej niż w realu?

3.3 Uczestnictwo – proaktywne i odpowiedzialne!

W internecie ważne jest, by panować nad sytuacją. Czy kontrolujesz treści, które wytwarzasz i pobierasz, oraz relacje, w których uczestniczysz?