6. Artysta i Ty

Czy zdajesz sobie sprawę, że określenie „copyright", chociaż zbudowane z angielskich słów „copy" (kopiować) i „right" (prawo), nie oznacza „prawo do kopiowania"? Oprócz ochrony utworu posiadacza praw autorskich, są one wyrazem docenienia wagi kreatywnych pomysłów w w wielu dziedzinach sztuki (muzyka, przedstawienia i występy artystyczne, literatura i sztuka wizualna).

6.1 Czym są prawa autorskie?

Nie zawsze łatwo rozpoznać, czy coś jest chronione przez prawa autorskie i w jaki sposób z chronionych utworów można legalnie korzystać. 47 % użytkowników nie potrafi z przekonaniem określić, czy znajdujące się w internecie treści, które pobierają, w całości lub strumieniowo, lub którymi dzielą się z innymi, są legalne. Podkreśla to wagę i potrzebę zwiększania wysiłków w dziedzinie edukowania i informowania konsumentów (Ofcom 2012).

6.2 Czy jesteś piratem?

Internet służy wolności słowa, więc jeśli jakaś treść już w nim jest, to każdy powinien mieć prawo ją pobrać. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zastrzec prawa autorskie do swojego własnego dzieła? Jak to się robi? Gdzie można znaleźć więcej informacji?