Informacja o prawach autorskich

Jeśli nie stwierdzono inaczej, informacje na tej stronie internetowej mogą być swobodnie powielane, rozpowszechniane i wykorzystywane do celów niekomercyjnych, naukowych i edukacyjnych, pod warunkiem podania ich źródła. Poszczególne dokumenty na tym serwerze mogą być udostępniane na różnych warunkach, co będzie odnotowane w tych dokumentach. W przypadku, gdy do powielania informacji konieczne jest uzyskanie uprzedniej zgody, taka zgoda powinna unieważniać wspomnianą zgodę ogólną i wyraźnie wskazać wszystkie ograniczenia wykorzystania.

Pewne treści, obrazy i/lub zdjęcia na tej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi osób trzecich i są wykorzystywane za zgodą na podstawie licencji, jak wskazano.

Takie treści, obrazy i/lub zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody właścicieli odpowiednich praw autorskich.

Niektóre obrazy ukazujące prawdziwych ludzi są wykorzystane wyłącznie jako elementy wzornictwa, a ukazani na nich ludzie nie są w jakikolwiek sposób związani z European Schoolnet.