Podobnie jak publikacja Web We Want (Internet, jakiego chcemy) została opracowana przez młodzież dla młodzieży, tak lekcje w Web We Want handbook for educators (Internet, jakiego chcemy: podręcznik dla edukatorów) zostały opracowane przez nauczycieli dla nauczycieli z całej Europy i poza nią. Plany lekcji proponują pomysły i ćwiczenia, mające zachęcić młodzież do rozwinięcia umiejętności myślenia twórczego i myślenia krytycznego, niezbędnych do prowadzenia zaspokajającego ambicje życia w świecie przyszłości.

Podręcznik pomaga nauczycielom w integracji zagadnień związanych z internetową aktywnością młodzieży w prowadzone przez nich zajęcia poprzez plany interaktywnych lekcji i arkusze robocze powiązane z krajowymi ramami kompetencji. Tematy i cele każdego z ćwiczeń są dla ułatwienia opisane w wyczerpującym spisie treści.

 

Korzystając z tych materiałów, uczniowie:

  • Rozwijają u siebie zrozumienie okazji i problemów stwarzanych przez internet oraz
  • Zdobywają umiejętności niezbędne w przyszłości w życiu i karierze zawodowej.

 

Rozdziały Rozkład Zajęć
Moje prawa i obowiązki w internecie Rozgrzewka
Podstawowe prawa internetowe
Prawa a obowiązki
Dwie strony medalu I
Dwie strony medalu II
"Informacja nie jest wiedzą", Albert Einstein Mądrze sięgaj, twórz i udostępniaj
Analizując zdjęcia
Gdy działasz w sieci Na zakupy!
Ucząc się matematyki
Właściwe zachowanie
Kształtuj swoją tożsamość Moja (prawdziwa) tożsamość
Czy nasza tożsamość jest mnoga?
Prywatność, mój klejnot w koronie Nie każdemu można wszystko mówić
PrivaSee…
Śledzę cię!
Artysta i Ty Chroniąc swoje
WyRAPuj-to
Artysta i Ty!

 

Wszystkie plany lekcji są dopasowane do Europejskich Ram e-Kompetencji (e-CF), które pomagają wskazać i opisać kompetencje powiązane z nowymi technologiami w zgodzie z podejściem Europejskich Ram Kwalifikacji i zarysowują wykraczające poza nie wybory metodologiczne. Skontaktuj się z nami, aby przekazać swoje uwagi i własne propozycje dotyczące planów lekcji i zasobów dydaktycznych, pisząc na adres infowww@eun.org.

Znajdź Centrum programu Safer Internet w swoim kraju