Polityka prywatności

Portal internetowy Web We Want należący do European Schoolnet dąży do sumiennego respektowania prywatności swoich użytkowników. Naszym zamiarem jest zapewnienie wszystkim użytkownikom bezpiecznego i niezawodnego środowiska dla ogółu społeczeństwa, a w szczególności rodziców, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą, dzieci i młodzieży, a także specjalistów i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem komputerowym. Poniższe oświadczenie przedstawia zarys zasad postępowania (polityk), w ramach których portal internetowy Web We Want gromadzi, zarządza i wykorzystuje wszelkie dane przekazywane nam przez użytkowników. Korzystanie z portalu internetowego Web We Want przez użytkownika oznacza przeczytanie i wyrażenie zgody na podporządkowanie się wspomnianym zasadom.

Gromadzenie danych

W celu monitorowania aktywności użytkowników portalu co miesiąc zbierane są zbiorcze informacje statystyczne.

Adres pocztowy: 

Web We Want project

European Schoolnet 

61 rue de Trèves 

B-1040 Brussels 

Telephone: (32) 2 790 7575 

Fax: (32) 2 790 7585

Wykorzystanie zgromadzonych danych

Gromadzone są systematycznie zbiorcze informacje statystyczne, między innymi liczba użytkowników w pewnym konkretnym okresie, liczba oglądanych stron i czas spędzany na ich oglądaniu. Dane te są publikowane co miesiąc w postaci raportu wewnętrznego.

European Schoolnet nie ujawni żadnych danych do celów marketingu bezpośredniego.

Informacje, takie jak adres IP użytkownika, dostawca internetu (ISP), przeglądarka, system operacyjny, przybliżone pory korzystania, adres linkującej strony (referer) oraz wszelkie inne tego typu dane, które wymieniają ze sobą komputer użytkownika i European Schoolnet są gromadzone na zasadach zbiorczych, nie istnieje żaden sposób, by powiązać te informacje z kontem konkretnego użytkownika. Informacje te są dostępne jedynie dla administratorów systemu w ramach portalu internetowego European Schoolnet i wykorzystywane do zapewnienia jak najszerzej pojętej zgodności i łączności pomiędzy użytkownikami i portalem internetowym Web We Want.

Długość okresu przechowywania danych

European Schoolnet przechowuje dane przesłane na adres infowww@eun.org przez okres co najwyżej 3 lat.

Bezpieczeństwo serwisu

European Schoolnet wdrożyło i nieprzerwanie stosuje odpowiednie środki techniczne oraz administracyjne, aby wszelkie dane osobowe użytkowników były przechowywane w bezpiecznym i niezawodnym środowisku, chronione przez utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem czy usunięciem.

Wprowadzanie zmian w polityce prywatności

Każda i wszystkie zmiany w naszej polityce prywatności zostaną ogłoszone w tym miejscu tak szybko, jak wejdą one w życie. W razie wystąpienia jakichkolwiek pytań lub obaw, dotyczących naszej polityki prywatności, należy zgłosić je na adres poczty elektronicznej infowww@eun.org

Kontakt z zespołem portalu Web We Want

The Web We Want Team is based in Brussels, Belgium. 

European Schoolnet 

Rue de Trèves 61 

1040 Brussels 

Belgium

Telephone: (32) 2 790 7575 

Fax: (32) 2 790 7585

Email: infowww@eun.org