8. Materiały & rozwiązania

Dostępna jest pewna liczba quizów i materiałów, które pozwolą Ci sprawdzić wiedzę swoją lub swoich uczniów. Większość materiałów jest powiązana ze scenariuszami zajęć, jak to wskazano w podręczniku Web We Want handbook for educators (Internet, jakiego chcemy: podręcznik dla edukatorów)

Możesz tu również znaleźć rozwiązania niektórych ćwiczeń zawartych w publikacji Web We Want (Internet, jakiego chcemy)