7. Dla nauczycieli

Prowadzące przez poznanie i refleksję ćwiczenia zawarte w Web We Want handbook for educators (Internet, jakiego chcemy: podręcznik dla edukatorów), to pomoc dla nauczycieli, rodziców i edukatorów rówieśniczych. Podręcznik został opracowany z uwzględnieniem europejskich ram odniesienia e-kompetencji, przyswojonych przez projekt eTwinning w 2014 roku, jako środek ułatwiający ich integrację w szkolny program nauczania.

Zapraszamy do nadsyłania pomysłów, scenariuszy i materiałów na adres infowww@eun.org.