Aviz privind drepturile de autor

Cu excepţia cazului în care există dispoziţii contrare, informaţiile de pe acest site pot fi reproduse, distribuite şi folosite liber, în scopuri necomerciale, ştiinţifice şi educaţionale, cu condiţia menţionării sursei. Anumite documente de pe acest server pot fi supuse unor clauze de protecţie a drepturilor de autor diferite, iar acest fapt va fi menţionat în respectivele documente. Atunci când este necesară o autorizaţie prealabilă pentru reproducerea informaţiilor, respectiva autorizaţie exclude autorizaţia generală de reproducere menţionată mai sus şi trebuie să indice în mod clar orice restricţii de utilizare a sa.

Anumite segmente de conţinut, anumite imagini şi/sau fotografii de pe site sunt proprietatea protejată a unor părţi terţe şi sunt folosite cu permisiunea acestora, sub licenţă, conform menţiunilor.

Respectivele imagini şi/sau fotografii şi segmente de conţinut nu pot fi copiate sau descărcate fără permisiunea deţinătorilor drepturilor de autor

Unele imagini, în care apar persoane reale, sunt folosite exclusiv ca elemente de design, iar persoanele prezente în imagini nu sunt asociate în niciun fel cu European Schoolnet.