Precizări legale

Acest site este administrat de European Schoolnet (EUN PARTNERSHIP AISBL) şi serveşte la promovarea iniţiativelor sale în rândul publicului. Materialele prezentate pe acest site au caracter pur informativ.

Scopul nostru este să prezentăm la timp informaţii actualizate. În cazul în care ni se aduc la cunoştinţă unele erori, vom depune toate eforturile pentru a le corecta cât mai rapid cu putinţă. Cu toate acestea, European Schoolnet nu îşi asumă niciun fel de răspundere cu privire la informaţiile prezentate pe acest site.

Aceste informaţii:

·  au caracter general şi nu sunt destinate să abordeze circumstanţe specifice ale nici unei persoane sau entităţi;

·  nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate;

·  fac trimitere uneori la site-uri externe, asupra cărora serviciile European Schoolnet nu exercită niciun control şi pentru care European Schoolnet nu îşi asumă nicio responsabilitate

·  nu constituie bază juridică în cazul unei reclamaţii (dacă aveţi nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, consultaţi întotdeauna o persoană cu calificări corespunzătoare).

European Schoolnet îşi rezervă dreptul discreţionar de a suspenda, schimba, modifica, adăuga sau elimina oricând informaţii de pe site.

Această denegare de responsabilitate nu este destinată să limiteze răspunderea European Schoolnet în raport cu orice condiţii prevăzute de legislaţia internă aplicabilă şi nici nu exclude răspunderea sa în cazuri care nu pot fi excluse, în conformitate cu legislaţia respectivă.

Precizări legale privind susţinerea comercială

Orice referinţă la un produs, proces sau serviciu comercial (fie prin menţionarea denumirii comerciale, a mărcii sau producătorului, fie de altă natură) nu constituie şi nu reprezintă susţinere sau recomandare din partea European Schoolnet. Părerile şi opiniile exprimate de autori pe acest portal nu le exprimă sau reflectă pe cele ale European Schoolnet şi nu vor fi folosite în scopuri publicitare sau de susţinerea a unor produse.

Declinare a responsabilităţii

În privinţa documentelor accesibile pe acest server, atât European Schoolnet şi partenerii săi de proiect sau de reţea, cât şi angajaţii acestora nu acordă nicio garanţie, expresă sau implicită, inclusiv garanţii de adecvare pentru un scop anume, nu-şi asumă nicio răspundere sau responsabilitate legală privind exactitatea, exhaustivitatea sau utilitatea informaţiilor, produselor sau proceselor făcute publice şi nu susţin că folosirea lor nu încalcă vreun drept privat.

 

Notă:  Informaţiile de pe acest server sunt stocate pe un sistem de calcul finanţat de European Schoolnet. Respectivul sistem poate fi monitorizat din motive de securitate cibernetică. Orice accesare neautorizată a sistemului este interzisă şi atrage pedepse civile şi penale, conform legislaţiei europene relevante.